sessiz kaldığımız günlerin hesabını bize soracaklar.